En aquesta wiki tindrem diferents documents que podem fer servir per descarregar-los:

FULLS D'ACTUALITAT

AJUTS DIVERSOS

Guió d'estudi en blanc. Es pot fer servir per altres assignatures en que habitualment no fem guió d'estudi, per exemple Matemàtiques, Català o Castellà.

CASTELLÀ

Guía para hacer la exposición oral sobre un libro.
Powerpoint El Cómic
Lista de sentimientos, útil para escribir textos.
Ayuda para revisar textos ya escritos, Nos puede ayudar a tener menos faltas.
Plantilla para escribir cuentos cortos, narraciones,...
Pasos para hacer la descripción de una persona.
Graella buida per fer el dictat, en català o castellà.

Palabras en castellano para dictar.

Palabras en castellano para imprimir y recortar.
Principales prefijos y sufijos.

CATALÀ

Guia per fer una biografia. Es pot aplicar la mateixa guia a l'hora de fer una biografia en castellà.
Normes ortogràfiques sobre les majúscules.
Graella buida per fer el dictat, en català o castellà.
Paraules en català per dictar.
Paraules en català per imprimir i retallar.

MEDI

Fulls d'ajut sobre el tema de les Mescles.
Autoavaluació de treballs en grup.
Guió pautat sobre com fer un dossier de Medi.
Pauta per fer la portada del dossier del tema.
Pauta per fer l'índex del dossier.
Full autoavaluatiu per valorar els dossiers.

ANGLÈSMATEMÀTIQUES